Illyés Művészeti Szakképző Akadémia
Animáció
KépzésrőlTantárgyainkTanárainkÓrarendDiákjainkGalériaHírekFB

További tantárgyak

Szabadkézi rajz

A rajzolás megfejthető titkai: megfigyelés, tanulmányozás és sok-sok gyakorlás. Látszat, illúzió és a lényeg megragadása… A szabadkézi rajz oktatása során végigcsináljuk a klasszikus rajziskolát: kockológia, kroki („sebtében készített művészeti célú vázlat“ emberről, állatról), természeti forma elemzése, belső tér rajza, külső tér rajza, gipszfej, koponyarajz, csontváz rajz, portré élő modell után, akt, akt-kroki.
Az eszközök: grafit, szén, tus, akvarell, tempera, akril – és bármi más, ami nyomot hagy a papíron…

Mozgóképelmélet

Mozgóképelmélet tantárgy keretében a diákokkal az elmúlt 40 évben, a filmgyártásban és filmek finanszírozásában szerzett szakmai tapasztalataimat osztom meg, a filmkészítés során a különböző feladatok költség kihatásaira és a finanszírozási lehetőségekre fókuszálva. A filmhez ugyanis nemcsak egy jó ötlet szükséges, de technikai, matematikai, fizikai, zenei tudástis igényel, e mellett a film műveltség, világnézet, pszichológia is egyben, melynek minőségét a ráfordított anyagi erőforrás is befolyásolja.

Művészettörténet

A hagyományos – kronológikus – művészettörténeti oktatás mellett a különböző művészeti stílusokkal kreatív feladatokon keresztül lépünk kapcsolatba. Ezek a kreatív feladatok közvetlenül beilleszthetők az animációs munkákba; egyfelől segítve azokat, másfelől lehetővé téve az animációs szakismeretek gyakorlati alkalmazását.

A művészettörténet oktatás kiemelt célja, hogy a növendékek a kortárs művészetről is képet kapjanak, illetve rálássanak a kortárs művészeti diskurzusokra. A trimeszterek során figyelemmel kísérjük az aktuális kiállításokat, a múzeumi művészettörténet órákhoz alkotó feladatokat kapcsolunk.

Plasztika

A plasztika oktatás során megismerekedünk a 2D és 3D alkotás alapvető különbségeivel. Foglalkozunk a fény-árnyékkal, a felületekkel s a színekkel, s megvizsgáljuk ezek plasztikai hatásait. Nagy súlya van a manuális munkának, az eszközökkel és alapanyagokkal  való bánásmód megismerésének, s gyakorlásának. A manuálisan kivitelezett projekteket számos alakalommal számítógépes úton tovább alakítjuk.

A kétéves munka feladatai egymásra épülnek, a második év végére az animációs film készítés során felmerülő 3D alapproblémák megoldásához szükséges tudás elsajátítható. A tananyag kifejezetten az animációs munkához szükséges háttértudás igényeinek kielégítését célozza.

Ábrázoló geometria

Az ábrázoló geometria fő feladata a térbeli alakzatokat síkrajzokkal szemléltetni, ábrázolni. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető geometriai fogalmakkal és szerkesztési eljárásokkal, fejlessze térlátásukat. A tantárgy keretein belül megismerkednek a perspektivikus és az axonometrikus ábrázolással valamint a Monge-féle ábrázolással is. Növendékeink megtanulnak nézetekből térhatású ábrát létrehozni, árnyékot szerkeszteni és metszeteket készíteni, mely ismereteiket a szakmai feladatok során a gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatják.

Kreatív tervezés-portfólió készítés, web szerkesztés

A tantárgy keretében olyan alapismeretek elsajátítása a cél, amellyel tudásukat és megszerzendő szakmájukat tudják a jövőben megfelelően prezentálni.
Megismerkedhetnek különböző korszerű offline és online prezentációs eszközök fajtáival, működésével. Készítenek többféle portfóliót, összehasonlíthatják az egyes fajták előnyeit-hátrányait, elsajátíthatják ezek gyakorlati használatát.

Gazdasági jogi és vállalkozási ismeretek

A művészeti területeken akár alkalmazottként, akár vállalkozóként alkotó szakemberek számára egyaránt fontos például a szerzői jog szabályainak ismerete, egy vállalkozás beindítását megelőző üzleti tervezés, de tisztában kell lenniük az üzleti élet alapvető  pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályaival, adminisztrációs előírásaival is. Ezért a képzés során a hallgatók tanulnak a jogi alapfogalmakról, a jog különböző ágairól, a szerződéskötéshez kapcsolódó szabályokról, előírásokról, megismerkednek a vállalkozások létrehozásának, működtetésének gyakorlati feladataival, a különböző vállalkozási formák jellemzőivel, előnyeivel, hátrányaival, a piackutatás, marketing, vállalkozásfinanszírozás alapjaival, tekintettel a bennünket körülvevő gazdasági, jogi környezetre.