Illyés Művészeti Szakképző Akadémia

Felvételi

1. A 2020/2021. tanévben indítani tervezett szakképzések

2. Az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk
befogadni

3. Jelentkezési lapok, határidők

4. A képzésre jelentkezőknek az alábbiakat kell eljuttatni iskolánkba

5. A felvételik részletei

6. Felvételivel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet
feltenni


1. A 2020/2021. tanévben indítani tervezett szakképzések

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium legközelebb 2020. szeptemberében tervezi elindítani a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára, államilag elismert és finanszírozott, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos szakképzéseit az alábbi szakokon:

Fotográfus szak (szakma azonosító száma: 5 0213 16 08)

Kerámia- és porcelánkészítő (4 0214 16 04)

Mozgókép- és animációkészítő (5 0211 16 10)

Ezek a szakok az új szakképzésről szóló törvény végrehajtására vonatkozó 12/2020. (II.7.) Kormányrendeletben megjelent Szakmajegyzék (már nem OKJ!) szerinti kreatív ágazatba tartozó, új szakképzések.

2. Az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni:

  • korát tekintve a jelentkező 2020. szeptember 1-t követően töltse csak be 24. életévét,
  • a képzés megkezdéséig be tudja mutatni érettségi bizonyítványát.

Életkorra vonatkozó kritérium törvényi indoklása:

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 53. § (2) bekezdése szerint: „Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti.”

Ezért csak annak a jelentkezését tudjuk szakképzéseinkre befogadni, aki 1996. szeptember 1. után született. Ekkor ugyanis a 24. életévét 2020. szeptember 1. után, azaz a 2020/2021. tanévben tölti be, tehát a tanévet 23 évesen kezdi. A kétéves képzést ekkor iskolánkban be is tudja fejezni, hiszen a következő, 2021/2022. tanévet 24 évesen kezdi, és csak a tanév megkezdése után, 2021. szeptember 1-t követően tölti be 25. életévét. (A Nkt. 60.§ (4) bekezdése szerint: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén,
továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés …b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.”)

3. Jelentkezési lapok, határidők

Pótfelvételi a fotográfus szakra:
2020. szeptemberben induló Fotográfus szakképzésünkre pótfelvételit hirdetünk. Az illyesakademia.org oldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével 2020. szeptember 3. csütörtök 17 óráig lehet jelentkezni fotográfus képzésünkre. A felvételi időpontja szeptember 4. péntek 10 óra. Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó műterme. Érdeklődni a (30) 851-0488 telefonszámon lehet.

Jelentkezési lap a fotográfus szakképzésre: Jelentkezési_lap_fotó
Jelentkezési lap a mozgókép- és animációkészítő szakképzésre: Jelentkezési_lap_animáció
Jelentkezési lap a kerámia- és porcelánkészítő szakképzésre: Jelentkezési_lap_kerámia

Mozgókép és animációkészítő szak

A kitöltött jelentkezési lap, érettségi másolat és fénykép beérkezési határideje:

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2020. augusztus 25. kedd 18:00 óra.

Jelentkezni a fentebbi linken található nyomtatvány kitöltésével, az érettségi másolatával, fénykép/igazolvány képpel, illetve az egyéni portfólió mappa linkjének ildiko.harczi@yahoo.com kontakt címre küldésével lehet.

A PORTFÓLIÓ ONLINE MEGOSZTÁSA:
A portfólió manuális anyagát (kreatív munkák, rajzok, karakter tervek, makettek… stb.) mobillal/fotógéppel befotózva, vagy szkennelve .jpg formátumban, a mozgóképes anyagokat pedig .mp4 formátumban kérjük egy saját mappába rendszerezve (Google drive / dropbox / stb.) feltölteni és annak a linkjét a fentebbi kontakt e-mail címre küldött jelentkezési levélbe másolni.
FONTOS: a mappa megosztásánál legyen bekapcsolva, hogy a link használatával bárki meg tudja nyitni az adott mappát.

A PORTFÓLIÓ TARTALMA LEHET (javasolt):
– Kreatív munkák, sketchbook rajzok, makettezés
– Tanulmányrajz, látvány utáni rajz, stilizálások
– Animációs tanulmányok, karakter- és látványtervek, storyboard, képregény
– Egyszerű mozgatás tesztek (rajz-, báb-, legoanimáció… stb.)
– Forgatókönyv, novellák, naplók, képregények
– Az a 7 legjobb munka/alkotás – amiről úgy érzed, hogy a leginkább reprezentál e pillanatban

A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2020. 08. 26. szerdán 15 óráig (aki 2020. 08. 26. szerda 15 óráig nem kap értesítést, de határidőre elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze a (30) 851-0488 telefonszámon!).

FELVÉTELI IDŐPONTJAI:

2020. augusztus 27. (csütörtök)
09:00 órától 14:00 óráig írásbeli, és 14 órától szóbeli a NEM budapesti és NEM pest megyei jelentkezőknek.

2020. augusztus 28. (péntek)
09:00 órától 14:00 szóbeli a budapesti és pest megyei jelentkezőknek.

A DIÁKOK KÉPZÉSEN KÉSZÜLT MUNKÁI:
INSTAGRAM 
WEB 
YOUTUBE 

Fotográfus szak


A kitöltött jelentkezési lap, érettségi másolat és fénykép beérkezési határideje (Pótfelvételi):

2020. szeptemberben induló Fotográfus szakképzésünkre pótfelvételit hirdetünk. Az illyesakademia.org oldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével 2020. szeptember 3. csütörtök 17 óráig lehet jelentkezni fotográfus képzésünkre. A felvételi időpontja szeptember 4. péntek 10 óra. Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum fotó műterme. Érdeklődni a (30) 851-0488 telefonszámon lehet.


Kerámia- és porcelánkészítő szak


A kitöltött jelentkezési lap, érettségi másolat és fénykép beérkezési határideje:

2020. 08. 29. szombat 24 óra

A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2020. 08. 30. vasárnap 15 óráig (aki 2020. 08. 30. vasárnap 15 óráig nem kap értesítést, de határidőre elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze a (30) 851-0488 telefonszámon!).

A felvételi időpontja:
2020. 08. 31. hétfő 10 órától

Hagyomány, hogy a kerámikusoknak előfelvételi lehetőséget adunk a júniusi TOGETHER szimpóziumok során a KözTér 18-ban. Ez sajnos most nem valósulhat meg. Helyette minden hónap utolsó hétfőjén Zoom-ban előfelvételi beszélgetést tartunk. Május 25-én, június 29-én és július 27-én.


4. A képzésre jelentkezőknek az alábbiakat kell eljuttatni iskolánkba:

jelentkezési lapot a jelentkezési határidőig,
– 1 db fényképet/igazolványképet a jelentkezőről,
– az érettségi bizonyítvány másolatát. (A 2020-ban érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát a jelentkezés elküldése után, pótlólag is meg lehet küldeni.)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, a fényképet valamint az érettségi bizonyítvány másolatát (1.) személyesen, (2.) postai úton, (3.) e-mailben lehet iskolánkba eljuttatni.

A jelentkezési lapot (4.) honlapunk felületéről on-line is lehet küldeni, de ez esetben pótlólag kérjük megküldeni az előző 3 lehetőség közül valamelyikkel az aláírt jelentkezési lapot eredetiben, az érettségi bizonyítvány másolatát és a fényképet!

(1.) Személyesen az iskola titkárságán le lehet adni, munkanapokon 9 és 15 óra között, 2020. július 1-től augusztus 20-ig előreláthatólag csak szerdánként 9 és 13 óra között!

(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium
2040, Budaörs, Szabadság út 162.
(A borítékra kérjük, írja rá: szakképzés felvételi jelentkezés)

(3.) E-mailben az ildiko.harczi@yahoo.com email címre lehet elküldeni jelentkezési lapot, a fényképet és érettségi bizonyítvány másolatát.

(4.) Az on-line jelentkezés hivatkozási linkje itt megtalálható.

Az on-line jelentkezést követően, legkésőbb a jelentkezési határidőig e-mailben (3.) vagy postai úton (2.) vagy személyesen (1) kérjük eljuttatni a kitöltött és aláírt (!) jelentkezési lapot eredetiben, a fényképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát!

Figyelem: az e-mailben valamint az on-line felületen történő jelentkezés esetében a jelentkezés csak a megerősítő elektronikus válaszlevéllel válik érvényessé! Kérjük, hogy amennyiben a jelentkezésről, annak beérkezésétől számított 2 héten belül, de legkésőbb a felvételiről szóló emlékeztető e-mail megküldésének fenti határidejéig nem kapna visszajelzést e-mailben,
akkor az ildiko.harczi@yahoo.com e-mail címen ezt jelezze, melyhez csatolja a korábban megküldött jelentkezési lapot!

5. A felvételik részletei:

1. Kerámia- és porcelánkészítő szak felvételi

Időpont: 2020. augusztus 31. hétfő 10 órától
Helyszín: Budaörs, Köztér 18. (Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)
A kerámiaműves szakra maximum 10 főt tudunk felvenni.

A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk , szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.
Szükséges a felvételire hozni rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkákat (a portfóliódat), melyeket szeretne bemutatni!
Hagyomány, hogy a kerámikusoknakelőfelvételi lehetőséget adunk a júniusi TOGETHER szimpóziumok során a KözTér 18-ban. Ez sajnos most nem valósulhat meg. Helyette minden hónap utolsó hétfőjén Zoom-ban előfelvételi beszélgetést tartunk. Május 25-én, június 29-én és július 27-én.

2. Fotográfus szak felvételi

Időpont: 2020. augusztus 31. hétfő 10 órától
Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 10-kor az iskola épületében a könyvtár előtt.
A fotográfus szakra maximum 10 főt tudunk felvenni.
A jelentkezők a felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig készült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák, egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés
során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképét, szakma iránti elkötelezettségét.

3. Mozgókép- és animációkészítő szak felvételi

Időpont: 2020. augusztus 27. és 28. az alábbiak szerint:

– 2020. 08. 27. csütörtök 9 órától 14 óráig írásbeli, és 14 órától szóbeli a NEM budapesti és NEM pest megyei jelentkezőknek,
– 2020. 08. 28. péntek 9 órától szóbeli a budapesti és pest megyei jelentkezőknek.
Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és111/2 termek.
A mozgókép- és animáció szakra maximum 10 főt tudunk felvenni.

A felvételi egy írásbeli/gyakorlati és egy szóbeli részből áll:

Augusztus 27-én csütörtökön 9 órától 14 óráig gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldani és egy műveltségi tesztet kell kitölteni

minden jelentkezőnek. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is szükséges hozni, ui. eszközöket nem tudunk biztosítani!

Augusztus 27-én 14 órától illetve augusztus 28-án 9 órától kerül sor a felvételi második részére, a felvételi beszélgetésre és az eddigi szakmai portfólió bemutatására.

Javasoljuk elhozni rajzaikat, mozgóképes munkáikat, amennyiben vannak! Digitális munkák bemutatására is biztosítunk lehetőséget, ebben az esetben a munkákat USB-s pendrive-on kérjük elhozni. Figyelem: a felvételiztető szaktanárok nem elsősorban a rajzok és más szakmai munkák tökéletességét tesztelik, nem kész „művek” bemutatását várják egy szakmai képzést bevezető
felvételin.

Ezért ne csupán azokat a munkákat hozzák el, amelyeket jónak tartanak!
Hozzák el kis vázlat- firkarajzaikat, a megvalósult vagy csak tervekben létező ötleteket is!!!


6. Felvételivel kapcsolatos további kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:

– Az iskola központi telefonszámán: 06 (23) 420 539, érdeklődni Zsolnainé Harczi Ildikó szakképzés vezetőnél,

ildiko.harczi@yahoo.com
e-mail címen.

Mindhárom szak esetében szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba:

a járványhelyzet miatti korlátozások feloldását követően, a fenti elérhetőségeken előzetesen egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzések tárgyi feltételeit, helyszíneit.