Illyés Művészeti Szakképző Akadémia

Felvételi

Jelentkezés és felvételi emelt szintű
OKJ szakképesítéseinkre

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium legközelebb 2019. szeptemberében tervezi elindítani a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára államilag elismert és finanszírozott,  emelt szintű, OKJ (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesítést nyújtó, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos szakképzéseit az alábbi szakokon:

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)
Művészeti és médiafotográfus (54 211 10)
Kerámiaműves (54 211 05)

Tekintettel eszközparkunkra, szakonként 10 fős osztályokat indítunk.

Jelentkezési lap a művészeti és médiafotográfus OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_fotó
Jelentkezési lap a mozgókép- és animációkészítő OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_animáció
Jelentkezési lap a kerámiaműves OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_kerámia

Mozgókép és animációkészítő szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje:

2019. 08. 18. vasárnap 24 óra.
A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2019. 08. 19. hétfőn 17 óráig.

Az írásbeli felvételi időpontja: 2019. 08. 21, a szóbeli időpontja: 2019. 08. 22-23.

Művészeti- és médiafotográfus szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje:

2019. 08. 25. vasárnap 24 óra.
A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2019. 08. 26. hétfőn 14 óráig.

A felvételi időpontja: 2019. 08. 27.

Kerámiaműves szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje:

2019. 08. 25. vasárnap 24 óra.
A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2019. 08. 26. hétfőn 14 óráig.

A felvételi időpontja: 2019. 08. 27.

Előfelvételi lehetőség 2019. június 24. és június 30. között TOGETHER 5.0 szimpózium alatt!

Az a jelentkező, aki a fenti napon a megadott időpontig nem kap emlékeztető e-mailt, telefonon érdeklődjön a (30) 851-0488 telefonszámon.

Mivel iskolánkban jeleleg nem folyik felnőttoktatás, figyelembe véve a hatályos állami rendelkezéseket, szakképzéseinkre az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni:

  • korát tekintve a jelentkező legfeljebb 2019-ben töltheti be 24. életévét,
  • további feltétel, hogy a jelentkezőnek ne legyen még semmilyen OKJ szakképzettsége.

Ugyanis a köznevelési törvény 60.§ (2) bekezdése szerint: „A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben … b) gimnázium és szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.” – A szakképzésben tehát részt lehet venni úgy is nappali tagozatú, „normál” középiskolai oktatásban (vagyis nem felnőttoktatásban), ha a tanuló már elmúlt 24 éves, de az utolsó tanévben legfeljebb a 25. életévét töltheti be.

Példa:

Ha egy személy 1994. október 21-én született, akkor a 25. életévét majd csak 2019. október 21-én, azaz a 2019/2020. tanévben tölti be, így a 2020/2021. tanévben már csak felnőttoktatásban tanulhat.
(A Nkt. 60.§ (4) bekezdése szerint: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés…b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.”)

(Ugyan a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről kimondja, hogy az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára, de a törvény 34/A § (4) bekezdése szerint: “A tanuló – a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló kivételével – második szakképesítés megszerzésére irányuló képzést kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”)

A képzésre jelentkezőknek a jelentkezési határidőig az alábbiakat kell eljuttatni iskolánkba:

 – jelentkezési lapot,

– 1 db fényképet/igazolványképet a jelentkezőről,

– az érettségi bizonyítvány másolatát. (A 2019-ben érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát annak megszerzése után kell – pótlólag – megküldeni.)

A dokumentumokat személyesen (1.), postai úton (2.), emailben (3.) online jelentkezéssel (4.) kell eljuttatni:

(1.) Személyesen az iskola titkárságán, munkanapokon 9 és 15 óra között, 2019. július 1-től

augusztus 20-ig előreláthatólag csak szerdánként 9 és 13 óra között!

(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium
2040, Budaörs, Szabadság  út 162.
(A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

(3.) E-mailben ildiko.harczi@gmail.com email címre kell eljuttatni a jelentkezést.

Figyelem: a jelentkezés ebben az esetben csak a megerősítő elektronikus válaszlevéllel válik érvényessé! A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell az igazolványképet/fényképet (minimum 800×800 pixel maximum 2500×2500 pixel felbontásban, jpg vagy png formátumban) továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Kérjük, hogy amennyiben technikai okok miatt nem kapna visszajelzést a jelentkezésről e-mailben, akkor ismételten keressen minket!

(4.) Az online jelentkezés hivatkozási linkje itt megtalálható.  Az online jelentkezési lap kitöltése után postai úton el kell küldeni az igazolványképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát.

Cím: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium,
2040, Budaörs, Szabadság  út 162.
(A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

 A felvételik részletei:

  1. Kerámiaműves szak felvételi

Időpont: 2019. augusztus 27. kedd 11 óra

Helyszín: Budaörs, Köztér 18. (Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)

A kerámiaműves szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.

Kérlek, hozz magaddal rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkáidat (a portfóliódat), melyeket szeretnél bemutatni!

  1. Művészeti és médiafotográfus szak felvételi

Időpont: 2019. augusztus 27. kedd 11 óra

Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 11-kor az iskola épületében a könyvtár előtt.

A művészeti és médiafotográfus szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezők a felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig készült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák, egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképé, szakma iránti elkötelezettségét.

  1. Mozgókép- és animációkészítő szak felvételi

Időpont: írásbeli felvételit 2019. augusztus 21.: írásbeli, 2019. augusztus 22-23: szóbeli

Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és111/2 termek.

Augusztus 21-én 10 órától 15 óráig gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldani és egy műveltségi tesztet kell kitölteni minden jelentkezőnek. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is hozzatok magatokkal!

Augusztus 22-én 9 órától kerül sor a felvételi második részére, a felvételi beszélgetésre és az eddigi szakmai portfólió bemutatására (az írásbeli viozsga előtt beosztásra kerül, hogy melyik felvételiző szóbelizik 22-én, és ki az, aki 23-án . Hozzátok el rajzaitokat, mozgóképes munkáitokat, amennyiben vannak! Digitális munkák bemutatására is biztosítunk lehetőséget, ebben az esetben a munkákat USB-s pendrive-on vagy CD-n, DVD-n kérjük elhozni. Figyelem: a felvételiztető szaktanárok nem elsősorban a rajzok és más szakmai munkák tökéletességét tesztelik, nem kész „művek” bemutatását várják egy szakmai képzést bevezető felvételin. Ezért ne csupán azokat a munkákat hozzátok el, amelyeket ti jónak tartotok, de hozzátok el kis vázlat- firkarajzaitokat is, megvalósult vagy csak tervekben létező ötleteiteket is!

A mozgókép- és animációkészítő szakon a várható háromszoros túljelentkezés miatt a felvételire javasoljuk a felkészülést.

  • Felhívjuk a figyelmet a Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér felvételi előkészítő lehetőségére.
  • Továbbá ajánljuk a szakképzésünk által, kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat keretében diákjaink részére szervezett évi nyári rajzi alkotótábort, mert minden érdeklődő számára nyílt, az azon való való részvétel során konzultációs lehetőséget biztosítunk jelentkezőink részére.(Ideje, helyszíne: várhatóan július első fele Gombolyag, részletekről érdeklődni lehet Spányik József rajz- és művészettörténet szaktanártól: spanyikj@babter.hu)

A kerámiaműves szakra jelentkezőknek ajánljuk a 2018. június 24. és 30. között TOGETHER 5.0 címmel megrendezésre kerülő kerámia szimpóziumot, a KözTér18-banmeghívott kerámikus művészek részvételével. Az esemény minden érdeklődő számára szabadon látogatható. A szimpóziumon való részvétel a kerámiaműves szak tekintetében előfelvételi vizsgára is lehetőséget biztosít!

Felvételivel kapcsolatos további információk, felmerülő kérdések tekintetében az alábbi elérhetőségeket javasoljuk:

Az iskola központi telefonszáma: 06 (23) 420 539, érdeklődni Zsolnainé Harczi Ildikó OKJ szakképzés vezetőnél.

Mindhárom szak esetében szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba:

  • előzetesen egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzések tárgyi feltételeit, helyszíneit.
  • Fotográfus szakon az iskola fotó műtermében megrendezésre kerülő 2019. januári és júniusi kipakolások nyilvánosak.
  • Az animáció szakon szintén nyilvánosak a kipakolások

(helyszín: Babtér – Budaörs, Templom tér 12.).

Az elmúlt években a képzés megfelelő színvonalának biztosításához jelentős anyagi támogatást nyújtott az Illyéses Diákokért Alapítvány, ezért növendékeinktől örömmel fogadunk méltányos alapítványi hozzájárulást, hogy a jövőben is számíthassunk az Alapítvány támogatására. (Illyéses Diákokért Alapítvány adószáma: 18620191-1-31, számlaszáma: 11742173-20172578)