Illyés Művészeti Szakképző Akadémia

Felvételi

1. A 2022/2023. tanévben indítani tervezett szakképzések

2. Az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni

3. Jelentkezési határidők, felvételi, beiratkozási időpontok, jelentkezési lapok

4. A képzésre jelentkezőknek az alábbiakat kell eljuttatni iskolánkba

5. A felvételik részletei

6. Felvételivel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni


1. A 2022/2023. tanévben indítani tervezett szakképzések

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum legközelebb 2022 szeptember 1-jén tervezi elindítani a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára,

 • államilag elismert és finanszírozott,
 • iskolai rendszerű (tanulói jogviszonnyal, diákigazolvánnyal járó, ingyenes),
 • kétéves,
 • nappali tagozatos
 • a képzés alatt állami ösztöndíjjal támogatott szakképzéseit az alábbi szakokon:

– Fotográfus szak (szakma azonosító száma: 5 0213 16 08),
– Kerámia- és porcelánkészítő (szakma azonosító száma: 4 0214 16 04),
– Mozgókép- és animációkészítő (szakma azonosító száma: 5 0211 16 10).

Ezek a szakok az új szakképzésről szóló törvény végrehatására vonatkozó 12/2020. (II.7.) Kormányrendeletben (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218104.379619) megjelent Szakmajegyzék (már nem OKJ!) szerinti, kreatív ágazatba tartozó új szakképzések.


2. Az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni

 • Korát tekintve a jelentkező 2022 szeptember 1-jét követően tölti csak be 24. életévét.
 • A képzés megkezdéséig be tudja mutatni érettségi bizonyítványát.
 • Az adott szakra vonatkozóan foglalkozásegészségügyi alkalmasságát bizonyító orvosi igazolással rendelkezik, melyet a felvételin, de legkésőbb a beiratkozáskor be tud mutatni.

Életkorra vonatkozó kritérium törvényi indoklása:

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216792.375467) 53. § (2) bekezdése szerint: „Tanulói jogviszony … a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti.”

Ezért csak annak a jelentkezését tudjuk szakképzéseinkre befogadni, aki 1998. szeptember 1. után született. Ekkor ugyanis a 24. életévét 2022. szeptember 1. után, azaz a 2022/2023.. tanévben tölti be. A kétéves képzést ekkor iskolánkban be is tudja fejezni, hiszen a következő, 2023/2024. tanévben, 2023. szeptember 1-jét követően tölti be 25. életévét. (A Nkt. 60.§ (4) bekezdése szerint: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés …b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.”)


3. Jelentkezési határidők, felvételi, beiratkozási időpontok, jelentkezési lapok

Fotográfus szak

2022. szeptember 1-jén induló Fotográfus szakképzésünkre felvehetők maximális létszáma: 10 fő. A jelentkezéseket folyamatosan befogadjuk. A kitöltött és aláírt jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolat és a jelentkezőről készült fénykép / igazolványkép beérkezésének legkésőbbi határideje: 2022. augusztus 23. kedd 24 óra.

A felvételi időpontja fotográfus szakon augusztus 26. péntek 10 óra.A jelentkezők az augusztus 25. csütörtök 16 óráig történő jelentkezési határidőt követően emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2022. augusztus 25. csütörtök 19 óráig (aki nem kap eddig az időpontig értesítést, de elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze augusztus 25. csütörtök 20 óráig a 06 30 851-0488 telefonszámon!). Az augusztus 26-án felvételt nyert jelentkezők iskolánkba való beiratkozására a sikeres felvételit követően, augusztus 26-n kerül sor.

Jelentkezési lap a fotográfus szakképzésre: Jelentkezési_lap_fotográfus szakra

Kerámia- és porcelánkészítő szak

2022. szeptember 1-jén induló Kerámia- és porcelánkészítő szakképzésünkre felvehetők maximális létszáma: 10 fő.

A jelentkezés folyamatos. A kitöltött jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolata és a jelentkezőről fénykép / igazolványkép legkésőbbi beérkezési határideje: 2022. augusztus. 23. kedd 24 óra.

A felvételi időpontja a kerámia és porcelánkészítő szakon augusztus 26. péntek 10 óra. A jelentkezők az augusztus 23-i jelentkezési határidőt követően emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2022. augusztus 24. szerda 12 óráig (aki nem kap eddig az időpontig értesítést, de határidőre elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze 08. 24. 15 óráig a 06 23 420 608 telefonszámon!). Az augusztus 26-n felvételt nyert jelentkezők iskolánkba való beiratkozására a sikeres felvételit követően, augusztus 26-n kerül sor.

Hagyomány, hogy a kerámia szakra jelentkezőknek előfelvételi lehetőséget adunk áprilistól júliusig a KözTér 18-ban. A pontos időpontról, s annak technikai részleteiről a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

Jelentkezési lap a kerámia- és porcelánkészítő szakképzésre: Jelentkezési_lap_kerámia szakra

Mozgókép és animációkészítő szak

2022. szeptember 1-jén induló Mozgókép és animációkészítő szakképzésünkre felvehető maximális létszám: 10 fő.

A jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

– Egyéni adatok,
– jelentkezőről aktuális, felismerhető portré / igazolványkép,
– saját portfólió* google drive mappában rendszerezve,
– az érettségi bizonyítvány másolata.

Online jelentkezési forma kitöltése:
https://forms.gle/1D3hSxwuHVQ9gvGi8

Az online jelentkezési forma kitöltésének határideje: 2022.08.22. hétfő 17 óra.

A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2022.08.23. kedd 12 óráig (aki eddig az időpontig nem kap értesítést, de határidőre elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze 08. 23. 15 óráig a 06 23 420 608 telefonszámon!).

A felvételi időpontja:

 • 2022.08.24. szerda 9 órától 14 óráig írásbeli, és 14 órától szóbeli a nagyobb távolságról utazó, nem budapesti, nem Budaörs környéki jelentkezőknek,
 • 2022.08.25. csütörtök 9 órától szóbeli a budapesti és Budaörs környéki jelentkezőknek.

A felvételi eredményéről a jelentkezők augusztus 25-én csütörtökön az esti órákban kapnak értesítést e-mailben. A mozgókép- és animáció szakra felvettek beiratkozására 2022. szeptember 1-jén csütörtökön kerül sor.

*AZ ONLINE PORTFÓLIÓ RÉSZLETEI

A portfólió manuális anyagát (rajzok, festmények, karakter tervek, makettek… stb.) mobiltelefonnal/fényképezőgéppel befotózva vagy szkennelve, illetve a digitális képi anyagokat is .JPG formátumban, a mozgóképes anyagokat pedig .MP4 vagy .GIF formátumban kérjük egy saját Google drive mappába rendszerezni. A mappa tartalmát érdemes átláthatóan strukturálni, almappákra osztani. A portfólió fő mappájának linkjét a jelentkezési lapon kell megadni.
FONTOS: a mappa megosztásánál legyen bekapcsolva, hogy a link használatával bárki meg tudja nyitni az adott mappát!

JAVASLATOK A PORTFÓLIÓ TARTALMÁRA:

– Tanulmányrajz, látvány utáni rajz, festmény, sketchbook rajzok, fotók
– képregény, storyboard, illusztrációk, karakter- és látványtervek,
– animációs mozgatás tesztek (rajz-, báb-, 3D animáció… stb.), videók, kisfilm,
– forgatókönyv, novellák, naplók, versek, ha vannak.
– Az a 7 legjobb munka/alkotás, ami a leginkább reprezentálja a jelentkezőt.

Továbbá javasoljuk a képzésünkön készült tartalmakat átnézni:
https://www.illyesakademia.org/category/animacio-galeria/
https://www.instagram.com/illyesanim


4. A képzésre jelentkezőknek az alábbiakat kell eljuttatni iskolánkba

Az adott szakra vonatkozó jelentkezési határidőig, el kell küldeni/eljuttatni iskolánkba
(KIVÉTEL: A Mozgókép és animációkészítő szakra jelentkezés teljes mértékben online zajlik a fentebb megadott jelentkezési forma kitöltésével, így más felületen nem szükséges az adatok megadása, se aláírás.)

a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot,
– 1 db fényképet/igazolványképet a jelentkezőről,
– az érettségi bizonyítvány másolatát. (A 2021-ben érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát a jelentkezés elküldése után, pótlólag is el lehet küldeni, de annak legkésőbb a jelentkezési határidőig meg kell érkeznie.)
– foglalkozás egészségügyi alkalmassági orvosi igazolását

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, a fényképet valamint az érettségi bizonyítvány másolatát (1.) személyesen, (2.) postai úton, (3.) e-mailben lehet iskolánkba eljuttatni.
A jelentkezési lapot honlapunk felületéről on-line kitöltve is lehet küldeni (4.), de ez esetben pótlólag kérjük e-mailben elküldeni az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint a jelentkező fényképét és a jelentkezési lapot ismét vagy kérjük postai úton megküldeni /személyesen az iskola titkárságán leadni az eredeti jelentkezési lapot, az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint a jelentkező fényképét.

(1.) Személyesen az iskola (2040 Budaörs, Szabadság út 162.) titkárságán le lehet adni, munkanapokon 9 és 15 óra között, 2022. július 1-től augusztus 20-ig előreláthatólag kéthetente szerdánként 9 és 13 óra között (erről javasolt tájékozódni iskolánk honlapján: https://www.illyes-bors.com).

(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum
2040, Budaörs, Szabadság út 162.
(A borítékra kérjük, írja rá: szakképzés felvételi jelentkezés)

(3.) E-mailben az titkarsag@illyes-bors.com email címre lehet elküldeni jelentkezési lapot, a fényképet és érettségi bizonyítvány másolatát.

(4.) Az on-line jelentkezést követően, legkésőbb a jelentkezési határidőig e-mailben (3.) vagy postai úton (2.) vagy személyesen (1) kérjük eljuttatni a kitöltött és aláírt (!) jelentkezési lapot, a fényképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát!

Figyelem: az e-mailben valamint az on-line felületen történő jelentkezés esetében a jelentkezés csak a megerősítő elektronikus válaszlevéllel válik érvényessé! Kérjük, hogy amennyiben a jelentkezésről, annak beérkezésétől számított 2 héten belül, de legkésőbb a felvételiről szóló emlékeztető e-mail megküldésének fenti határidejéig nem kapna visszajelzést e-mailben, akkor azt a titkarsag@illyes-bors.com címen jelezze, és az e-mailhez csatolja a korábban megküldött jelentkezési lapot annak mellékleteivel!


5. A felvételik részletei

Fotográfus szak felvételi

A fotográfus szakra maximum 10 főt tudunk felvenni.

FELVÉTELI:
Időpont: 2022. augusztus 26. péntek 10 órától
Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 10-kor az iskola épületében a könyvtár előtt.

A jelentkezők mind az előfelvételin, mind pedig a felvételin egy felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig az addig elkészült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák, egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák, esetleg mozgóképi anyagok), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképét, szakma iránti elkötelezettségét.

Kerámia- és porcelánkészítő szak felvételi

Időpont: 2022. augusztus 26. péntek 10 órától
Helyszín: Budaörs, KözTér 18-ban
(hivatalosan Clementis u. 18. Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)

Hagyomány, hogy a keramikusoknak előfelvételi lehetőséget adunk június során a KözTér 18-ban. Ez sajnos a járványhelyzet miatt most online valósul meg. A pontos időpontról, s annak technikai részleteiről a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

Kerámia- és porcelánkészítő szak felvételi részletei:

A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.
Szükséges a felvételire hozni rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkákat (a portfoliót), melyeket szeretne bemutatni!
További kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:
– e-mailben: admin@kozter18.hu
– telefonon: Ráthonyi Kinga DLA, szakvezető, +36 30 4600576
Szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba: a járványhelyzet miatt előzetesen egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzés tárgyi feltételeit, helyszínét.

Mozgókép- és animációkészítő szak felvételi

A mozgókép- és animációkészítő szakra maximum 10 főt tudunk felvenni.
Időpont: 2022. augusztus 24. és 25. az alábbiak szerint:

 • 2022.08.24. szerda 9 órától 14 óráig írásbeli, és 14 órától szóbeli a nagyobb távolságról utazó, nem budapesti, nem Budaörs környéki jelentkezőknek,
 • 2022. 08. 25. csütörtök 9 órától szóbeli a budapesti és Budaörs környéki jelentkezőknek.

Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és a 111/2 termek.

A felvételi egy írásbeli/gyakorlati és egy szóbeli részből áll:
Augusztus 24-én szerdán 9 órától gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldania minden jelentkezőnek, melyre 5 óra áll rendelkezésre. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is szükséges hozni, ui. eszközöket nem tudunk biztosítani! Továbbá várható egy motivációs kérdéssor is.

A nagyobb távolságról utazó, nem budapesti, nem Budaörs környéki jelentkezők esetében augusztus 24-n-n szerdán 14 órától, (az írásbeli feladatot követően), a budapesti és Budaörs környéki jelentkezők esetében augusztus 25-n csütörtökön 9 órától kerül sor a felvételi második részére, a felvételi beszélgetésre és az addigi szakmai portfólió bemutatására, a Google drive / dropbox / stb. mappába feltöltött anyagok megtekintésére (a technikai feltételeket biztosítjuk). Javasoljuk a felvételire elhozni rajzaikat, további mozgóképes munkáikat, amennyiben vannak! A portfólió mappában nem szereplő, esetleg a feltöltést követően született digitális munkák bemutatására is biztosítunk lehetőséget, ebben az esetben a munkákat USB-s pendrive-on kérjük elhozni. Figyelem: a felvételiztető szaktanárok nem elsősorban a rajzok és más szakmai munkák tökéletességét tesztelik, nem kész „művek” bemutatását várják egy szakmai képzést bevezető felvételin. Ezért ne csupán azokat a munkákat hozzák el, amelyeket jónak tartanak! Hozzák el kis vázlat- firkarajzaikat, a megvalósult vagy csak tervekben létező ötleteket is!!!


6. Felvételivel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni

Mindhárom szak esetében szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba: a fenti elérhetőségeken előzetesen egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzések tárgyi feltételeit, helyszíneit, továbbá az érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk év végi kipakolásainkat, amelyekről – amennyiben azok nyilvánosak lesznek – az adott szak hírei között lesznek találhatóak az információk..