Illyés Művészeti Szakképző Akadémia

Felvételi

1. A 2023/2024. tanévben indítani tervezett szakképzések

2. Az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni

3. Jelentkezési határidők, felvételi, beiratkozási időpontok, jelentkezési lapok

4. A felvételik részletei

5. Felvételivel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni


1. A 2023/2024. tanévben indítani tervezett szakképzések

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola legközelebb 2023. szeptember 1-én tervezi elindítani a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára,

 • államilag elismert és finanszírozott,
 • iskolai rendszerű (tanulói jogviszonnyal, diákigazolvánnyal járó, ingyenes),
 • kétéves,
 • nappali tagozatos
 • a képzés alatt állami ösztöndíjjal támogatott szakképzéseit az alábbi szakokon:

– Fotográfus szak (szakma azonosító száma: 5 0213 16 08),
– Kerámia- és porcelánkészítő szak (szakma azonosító száma: 4 0214 16 04),
– Mozgókép- és animációkészítő szak (szakma azonosító száma: 5 0211 16 10).

Ezek a szakok az új szakképzésről szóló törvény végrehatására vonatkozó 12/2020. (II.7.) Kormányrendeletben (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218104.379619) megjelent Szakmajegyzék (már nem OKJ!) szerinti, kreatív ágazatba tartozó új szakképzések.


2. Az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni

 • Korát tekintve a jelentkező 2023. szeptember 1-jét követően tölti csak be 24. életévét.
 • A képzés megkezdéséig be tudja mutatni érettségi bizonyítványát.
 • A jelentkező államilag finanszírozott formában még nem szerzett szakképesítést vagy legfeljebb 1 olyan szakképesítéssel rendelkezik, melyet állami finanszírozás keretében végzett el.
 • Az adott szakra vonatkozóan foglalkozás egészségügyi alkalmasságát bizonyító orvosi igazolással rendelkezik, melyet a felvételin be tud mutatni. Ez e szakon a szakképzésbe történő belépés törvény előírta feltétele.
  (Nem megfelelő a háziorvosi vagy az üzemorvosi igazolás!)

Életkorra vonatkozó kritérium törvényi indoklása:

A Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216792.375467) 53. § (2) bekezdése szerint: „Tanulói jogviszony … a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti.”

Ezért csak annak a jelentkezését tudjuk szakképzéseinkre befogadni, aki 1999. szeptember 1. után született. Ekkor ugyanis a 24. életévét 2023. szeptember 1. után, azaz a 2023/2024. tanévben tölti be. A kétéves képzést ekkor (a kétéves képzés első évének sikeres befejezését követően) iskolánkban be is tudja fejezni, hiszen a következő, 2024/2025. tanévben, 2024. szeptember 1-t követően tölti csak be 25. életévét. (A Nkt. 60.§ (4) bekezdése szerint: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés …b) pontjában meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.”)


3. Jelentkezési határidők, felvételi, beiratkozási időpontok, jelentkezési lapok

Fotográfus szak

2023. szeptember 1-jén induló Fotográfus szakképzésünkre felvehetők maximális létszáma: 10 fő. A jelentkezéseket folyamatosan befogadjuk.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolat és a jelentkezőről készült fénykép / igazolványkép beérkezésének legkésőbbi határideje a harczii@illyes-bors.com címre: 2023. augusztus 27. vasárnap 18 óra.

A jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolat és fénykép 2023. augusztus 27-i határidőig történő eljuttatásának további módjai:

Személyesen az iskola (2040 Budaörs, Szabadság út 162.) titkárságán le lehet adni,
munkanapokon 9 és 15 óra között.

Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben is el lehet juttatni:
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
2040, Budaörs, Szabadság út 162. (A borítékra kérjük, írja rá: szakképzés felvételi jelentkezés)

A felvételi időpontja fotográfus szakon augusztus 28. hétfő 10 óra. A jelentkezők az augusztus 27. vasárnap 16 óráig történő jelentkezési határidőt követően emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2023. augusztus 27. vasárnap 18 óráig (aki nem kap eddig az időpontig értesítést, de elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze augusztus 27. vasárnap 20 óráig a 06 30 851-0488 telefonszámon!). Az augusztus 28-án felvételt nyert jelentkezők iskolánkba való beiratkozására a sikeres felvételit követően, augusztus 28-án kerül sor. A tanév 2023. szeptember 1-én pénteken indul.

Jelentkezési lap a fotográfus szakképzésre: Jelentkezési_lap_fotográfus szakra

Kerámia- és porcelánkészítő szak

2023. szeptember 1-jén induló Kerámia- és porcelánkészítő szakképzésünkre felvehetők maximális létszáma: 10 fő.

A jelentkezés folyamatos. A kitöltött jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolata és a jelentkezőről fénykép / igazolványkép legkésőbbi beérkezési határideje az admin@kozter18.hu vagy a faragozs@illyes-bors.com címre: 2023. augusztus 24. csütörtök 18 óra.

A jelentkezési lap, érettségi bizonyítvány másolat és fénykép 2023. augusztus 24-i határidőig történő eljuttatásának további módjai:

Személyesen az iskola (2040 Budaörs, Szabadság út 162.) titkárságán le lehet adni,
munkanapokon 9 és 15 óra között, 2023. július 1-től augusztus 20-ig előreláthatólag kéthetente
szerdánként 9 és 13 óra között (erről javasolt tájékozódni iskolánk honlapján: https://www.illyes-
bors.com).

Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben is el lehet juttatni:
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
2040, Budaörs, Szabadság út 162. (A borítékra kérjük, írja rá: szakképzés felvételi jelentkezés)

A felvételi időpontja a Kerámia- és porcelánkészítő szakon augusztus 28. hétfő 10 óra. A jelentkezők az augusztus 24. csütörtök 18 óráig történő jelentkezési határidőt követően emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2023. augusztus 25. péntek 12 óráig (aki nem kap eddig az időpontig értesítést, de elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze augusztus 25. péntek 14 óráig a 06 23 420 608 telefonszámon!). Az augusztus 28-án felvételt nyert jelentkezők iskolánkba való beiratkozására a sikeres felvételit követően 2023. szeptember 1-jén kerül sor. A tanév 2023. szeptember 1-jén pénteken indul.

Hagyomány, hogy a kerámia szakra jelentkezőknek előfelvételi lehetőséget adunk áprilistól júliusig a KözTér 18-ban. A pontos időpontról, s annak technikai részleteiről a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

Jelentkezési lap a kerámia- és porcelánkészítő szakképzésre: Jelentkezési_lap_kerámia szakra

Mozgókép és animációkészítő szak

2023. szeptember 1-jén induló Mozgókép és animációkészítő szakképzésünkre felvehető maximális létszám: 10 fő.

A jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:

– Egyéni adatok,
– jelentkezőről aktuális, felismerhető portré / igazolványkép,
– saját portfólió* google drive mappában rendszerezve,
– az érettségi bizonyítvány másolata.

– Figyelem! A felvételi napján, de legkésőbb a beíratkozáskor be kell mutatni az adott szakra vonatkozó foglalkozás egészségügyi alkalmassági orvosi igazolást, mely tartalmazza a szak megnevezését, számát (nem megfelelő a háziorvosi vagy az üzemorvosi igazolás!).

Online jelentkezési forma kitöltése:
https://forms.gle/5PUpfesjMdaEEZAq9

Az online jelentkezési forma kitöltésének határideje: 2023.08.18. hétfő 17 óra.

A jelentkezők emlékeztető e-mailt kapnak a felvételiről 2023. 08. 21. hétfő 12 óráig (aki eddig az időpontig nem kap értesítést, de határidőre elküldte a jelentkezési lapot, ezt jelezze 2023. 08. 21. hétfő 14 óráig a 06 23 420 608 telefonszámon!).

A felvételi időpontja:

 • 2023. 08. 24. csütörtök 9 órától 14 óráig írásbeli, és 14 órától szóbeli a nagyobb távolságról utazó, nem budapesti, nem Budaörs környéki jelentkezőknek,
 • 2023. 08. 25. péntek 9 órától szóbeli a budapesti és Budaörs környéki jelentkezőknek.

A felvételi eredményéről a jelentkezők augusztus 25-én pénteken az esti órákban kapnak értesítést e-mailben. A Mozgókép- és animáció szakra felvettek beiratkozására 2023. szeptember 1-jén pénteken kerül sor. A tanév 2023. szeptember 1-én pénteken indul.

*AZ ONLINE PORTFÓLIÓ RÉSZLETEI

A portfólió manuális anyagát (rajzok, festmények, karakter tervek, makettek… stb.) mobiltelefonnal/fényképezőgéppel befotózva vagy szkennelve, illetve a digitális képi anyagokat is .JPG formátumban, a mozgóképes anyagokat pedig .MP4 vagy .GIF formátumban kérjük egy saját Google drive mappába rendszerezni. A mappa tartalmát érdemes átláthatóan strukturálni, almappákra osztani. A portfólió fő mappájának linkjét a jelentkezési lapon kell megadni.
FONTOS: a mappa megosztásánál legyen bekapcsolva, hogy a link használatával bárki meg tudja nyitni az adott mappát!

JAVASLATOK A PORTFÓLIÓ TARTALMÁRA:

– Tanulmányrajz, látvány utáni rajz, festmény, sketchbook rajzok, fotók
– képregény, storyboard, illusztrációk, karakter- és látványtervek,
– animációs mozgatás tesztek (rajz-, báb-, 3D animáció… stb.), videók, kisfilm,
– forgatókönyv, novellák, naplók, versek, ha vannak.

Továbbá javasoljuk a képzésünkön készült tartalmakat átnézni:
https://www.illyesakademia.org/category/animacio-galeria/
https://www.instagram.com/illyesanim


4. A felvételik részletei

Fotográfus szak felvételi

A fotográfus szakra maximum 10 főt tudunk felvenni.

FELVÉTELI:
Időpont: 2023. augusztus 28. hétfő 10 órától
Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 10-kor az iskola épületében a könyvtár előtt.

A jelentkezők mind az előfelvételin, mind pedig a felvételin egy felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig az addig elkészült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák, egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák, esetleg mozgóképi anyagok), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképét, szakma iránti elkötelezettségét.

Kerámia- és porcelánkészítő szak felvételi

Időpont: 2023. augusztus 28. hétfő 10 órától
Helyszín: Budaörs, KözTér 18-ban
(hivatalosan Clementis u. 18. Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)

Hagyomány, hogy a keramikusoknak előfelvételi lehetőséget adunk június során a KözTér 18-ban. Ez sajnos a járványhelyzet miatt most online valósul meg. A pontos időpontról, s annak technikai részleteiről a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

Kerámia- és porcelánkészítő szak felvételi részletei:

A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.
Szükséges a felvételire hozni rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkákat (a portfoliót), melyeket szeretne bemutatni!
További kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni:
– e-mailben: admin@kozter18.hu
– telefonon: Ráthonyi Kinga DLA, szakvezető, +36 30 4600576
Szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba: a járványhelyzet miatt előzetesen egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzés tárgyi feltételeit, helyszínét.

Mozgókép- és animációkészítő szak felvételi

A mozgókép- és animációkészítő szakra maximum 10 főt tudunk felvenni.
Időpont: 2023. augusztus 24. és 25. az alábbiak szerint:

 • 2023. 08. 24. csütörtök 9 órától 14 óráig írásbeli, és 14 órától szóbeli a nagyobb távolságról utazó, nem budapesti, nem Budaörs környéki jelentkezőknek,
 • 2023. 08. 25. csütörtök 9 órától szóbeli a budapesti és Budaörs környéki jelentkezőknek.

Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és a 111/2 termek.

A felvételi egy írásbeli/gyakorlati és egy szóbeli részből áll:
Augusztus 24-én szerdán 9 órától gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldania minden jelentkezőnek, melyre 5 óra áll rendelkezésre. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is szükséges hozni, ui. eszközöket nem tudunk biztosítani! Továbbá várható egy motivációs kérdéssor is.

A nagyobb távolságról utazó, nem budapesti, nem Budaörs környéki jelentkezők esetében augusztus 24-n-n szerdán 14 órától, (az írásbeli feladatot követően), a budapesti és Budaörs környéki jelentkezők esetében augusztus 25-n csütörtökön 9 órától kerül sor a felvételi második részére, a felvételi beszélgetésre és az addigi szakmai portfólió bemutatására, a Google drive / dropbox / stb. mappába feltöltött anyagok megtekintésére (a technikai feltételeket biztosítjuk). Javasoljuk a felvételire elhozni rajzaikat, további mozgóképes munkáikat, amennyiben vannak! A portfólió mappában nem szereplő, esetleg a feltöltést követően született digitális munkák bemutatására is biztosítunk lehetőséget, ebben az esetben a munkákat USB-s pendrive-on kérjük elhozni. Figyelem: a felvételiztető szaktanárok nem elsősorban a rajzok és más szakmai munkák tökéletességét tesztelik, nem kész „művek” bemutatását várják egy szakmai képzést bevezető felvételin. Ezért ne csupán azokat a munkákat hozzák el, amelyeket jónak tartanak! Hozzák el kis vázlat- firkarajzaikat, a megvalósult vagy csak tervekben létező ötleteket is!!!


5. Felvételivel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni

Mindhárom szak esetében szeretettel várjuk az érdeklődőket a képzés helyszínén: a fenti elérhetőségeken előzetesen egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzések tárgyi feltételeit, helyszíneit, válaszolunk kérdéseikre.

Az érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk év végi kipakolásainkat, melyek időpontjáról, helyszínéről – amennyiben azok nyilvánosak lesznek –, honlapunkon, az illyesakademia.org oldalon az adott szak híreiben tájékoztatást adunk.

Lehetőséget biztosítunk továbbá a jelenleg 13. évfolyamos, a képzés első évét végző diákok kötelező nyári szakmai gyakorlataiba való bekapcsolódásra a Mozgókép- és animációkészítő szak esetében a rajzi alkotótábor, a Fotográfus szak esetében a fotós tábor esetében. E tekintetben is a fenti elérhetőségeken várjuk érdeklődésüket.