Illyés Művészeti Szakképző Akadémia

OKJ képzésről

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket tartalmazza. Minden szakképesítéshez azonosító szám tartozik (az emelt szintű szakképesítések – mint amilyeneket iskolánkban indítunk – 54-el kezdődnek).

A hazánkban megszerezhető szakképzésekről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán (www.nive.hu) lehet tájékozódni:
www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=297

Az egyes szakképzések kerettanterveit az alábbi oldalról lehet letölteni:
www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=933

Az OKJ vizsga követelményeit az SZVK (Szakmai és vizsgakövetelmények) határozza meg, ez a felelős miniszter által jóváhagyott szakmai vizsga követelményeit tartalmazza.
A sikeresen vizsgázó tanulók az adott szakképesítésről OKJ bizonyítványt szereznek.
Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei az alábbi oldalról letölthetők:
www.nive.hu/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=16&tip=szvk_2012_

Iskolánkban induló művészeti OKJ szakképzések

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium 2009-ben indította el iskolai rendszerű, nappali tagozatos, kétéves, érettségire épülő művészeti OKJ szakképzését, először a mozgóképi animációkészítő szakon. 2012-ben csatlakozott hozzá a fényképész és fotótermék-kereskedő OKJ szakképzés, 2015-ban pedig elindult kerámiaműves OKJ képzésünk is.

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnmázium és Szakgimnázium – mely a 2018-as vidéki gimnáziumok ranglistáján az előkelő 6. heyen áll -,három, államilag finanszírozott, kétéves, emelt szintű, művészeti szakképzést tervez indítani nappali tagozaton a 2019/2020 tanévben is:

–  kerámiaműves szakképzést (54 211 05),
–  mozgókép- és animációkészítő szakképzést (54 2013 03) valamint
–  művészeti és médiafotográfus szakképzést (54 211 10).

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium művészeti szakképzéseit iskolánkban Illyés Művészeti Szakképző Akadémiának hívjuk.

Az oktatás körülményei szakképzéseinken

A képzések mindhárom szakon nappali tagozaton, iskolai rendszerben, heti 35 tanórában folynak,  a 2018. szeptember 1-től hatályos új kerettantervek szerint. A gyakorlati képzés aránya a kerettantervi előírásoknak megfelelően a kerámiaműves valamint a művészeti és médiafotográfus szakon 70 %, a mozgókép- és animációkészítő szakon 60 %.   Képzéseink kiscsoportban, legfeljebb 10 fős osztályokban zajlanak.

Szakképzéseinken, hivatásukat a mai napig gyakorló szaktanárok, szakmájuk kiválóságai tanítanak. Diákjaink gyakorlati képzéséhez  egyedülálló technikai feltételeket  (iMAC számítógépek, a fotó szakon saját használatra kiadott NIKON, SONY kamerák stb.) és a kiválóan felszerelt iskolai gyakorlati helyeken túl, alkalmanként professzionális külső helyszíneket (az animáció szakon hangstúdió, a fotó szakon fotóstúdió, a kerámiaműves szakon az Iparművészeti Múzeum) biztosítunk

A képzés költségei

Képzésünk tandíjmentes, ugyanakkor felmerülhet, hogy diákjainknak a technikai órákhoz a rajz- és festőeszközöket saját költségükön kell beszerezniük, továbbá viselniük kell a 80 órás kötelező nyári szakmai gyakorlat költségeinek méltányos részét is (pl. étkezési költség, amennyiben a szakmai gyakorlat nem Budaörsön kerül megszervezésre). További felmerülő költség 2-3 havonta 1-1 művészeti kiállítás, tárlat diákbelépőjegyének megfizetése.

Jogosultságok, kollégiumi elhelyezés

Növedékeink jogosultak a különböző, tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre: diákigazolványra, családi pótlékra – azon tanév végéig, augusztus 31-ig, amelyben tanulónk betölti a 20. életévét -, árvaellátásra. Igény esetén budapesti kollégiumi elhelyezésben segítséget nyújtunk, mert iskolánknak nincs saját kollégiuma.

Iskolánk megközelítése

Iskolánk a fővárosból is könnyen megközelíthető: a Móricz Zsigmond körtérről a 240 jelzésű BKV busz 20 perc alatt ér Budaörsre a Gimnázium nevű megállóhoz, de az Etele térről (Budapest Kelenföld) is 15-20 perc alatt el lehet jutni iskolánkig a 40, 40E, 88, 188E buszok valamelyikével.

Jelentkezés feltétele

Az államilag finanszírozott, emelt szintű, kétéves, iskolai rendszerű, nappali képzésünkre legfeljebb 24. életévüket betöltött, OKJ szakképesítéssel még nem rendelkező, érettségizett fiatalok jelentkezését várjuk. (26 év a felső korhatár az alábbi esetekben: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt”)