Illyés Művészeti Szakképző Akadémia
Animáció
KépzésrőlTantárgyainkTanárainkÓrarendDiákjainkGalériaHírekFB

Hangfelvétel és utómunka

Ez a tantárgy a mozgóképes műfajok akusztikai világát ismerteti meg a növendékekkel. A művészi gonddal elkészített hangi világ nemcsak értékes auditív élményt jelent a befogadó számára, hanem jelentős mértékben befolyásolhatja az animáció vagy játékfilm ritmusát, dramaturgiáját, össz-audio-vizuális hatásfokát, esztétikai értékét is. Ezért fontos, hogy már a képi világ tervezésénél gondoljunk a zene, a dialógusok és a zajok tervezésére is.

Az órák során megismerkedünk a legegyszerűbb, mindenki által kezelhető hangfelvételi eszközökkel, majd a készülő vizsgamunkák számára hasznosítható zaj, atmoszféra és zörejfelvételeket készítünk. A rendelkezésre álló számítógépes DAW (Digital Audio Workstation) szoftverek segítségével megtanulják a hangvágás, hangszerkesztés technikáját, mozgóképekhez néhány sávból álló hangmontázsokat szerkesztünk. Alapszinten megismerkedünk a zenedramaturgia és a hangkeverés legfontosabb kérdéseivel, a mono, sztereó és térhatású hangzás hangstúdióban való bemutatásával. A gyakorlati foglalkozásokat rövid filmrészletek tanulmányozásával, hangdramaturgiai elemzésével egészítjük ki.