Illyés Művészeti Szakképző Akadémia
Fotó
KépzésrőlTantárgyainkTanárainkÓrarend DiákjainkGalériaHírekFB

Tantárgyaink

Alkalmazott fényképészet

A fotózás a tárgy, a világítás és a fotográfus tökéletes egységén alapszik. A tárgy természetesen lehet élő személy vagy személyek akikkel optimális kontaktust kell teremteni, hogy a világítási folyamatban partnerként viselkedhessenek, segítségük elengedhetetlen a tökéletes kép előkészítéséhez. Eztán jön a fotográfus aki ezeket az apró trükköket ismeri és az egész folyamatot koordinálja. A tevékenység bármely pillanatában elkövetett kontrollálatlan momentum esetlegessé teszi a végeredmény a FOTÓ elkészültét. Természetesen az élettelen tárgyak fotózása viszonylag egyszerűbb, műtermi világításuk megoldható. A természet vagy épített környezetről felvételt készíteni a legnehezebb, mivel ezen tárgyak általában nem mozdíthatók, itt a megfelelő világítási (esetleg napállási) időpont kiválasztása a lényeges.

A fotó szépségeit csak az tudja igazán értékelni aki a fotózás elméleti és gyakorlati alapjait is ismeri. Ahhoz hogy egy kép hibáit és szépségét megértsük tudnunk kell hogy a fotó hogyan készült. Meg kell tudnunk állapítani a szerző magyarázata nélkül is a mesterséges világítás hibáit, előnyeit, a természetes fény adta lehetőségek kihasználását vagy éppen semmibe vételét. Ez a két éves fotó gyakorlati oktatás lényege.

 Filmlaboráns ismeretek

Az analóg fekete-fehér fotó elkészítésének folyamatát sajátítjuk el a „filmlaboráns ismeretek” óra során.

Ansel Adams szerint egy film negatívkockája a szíve, a nagyítás pedig a szubjektív előadásmódja a kész képnek.

Képi információink rögzítéséhez szükségünk van egy helyesen exponált és előhívott filmre. Ezeket  a részleteket nagyítjuk a fotópapírra és tőlünk függ, hogy ez mennyire lesz eredményes. Előszőr is meg kell tanulnunk helyesen exponálni a filmet, amit éppen használni akarunk.  E nélkülözhetetlen alap után fokozatosan, lépésről lépésre jutunk el a kiállítható minőségű nagyításhoz. Közben megismerünk néhány archaikus eljárást, melyek ma újra reneszánszukat élik a fotóművészek körében.

 Képrögzítés, utómunkák

A műtermi felvételkészítés, alkalmazott fotográfia, lakossági fotószolgáltatás, eseményrögzítés, riportfotózás és a többi alapjainak ismertetése.

A szakma gyakorlati fogásainak bemutatása előadásokban és közös gyakorlatban, illetve “házi feladatként“ elvégzett munkák közös elemzése révén.

A hagyományos és digitális technika megismertetése, a hardverek és szoftverek használata (fotófelszerelések: lámpák, kiegészítők, fényképező gépek) az egyes feladatok által megkívánt részletességgel.

Sok-sok fotó kiértékelése és a mai fotós szolgáltatási területek ismertetése.

Az egyéni látásmód fejlesztése érdekében személyekre szabott, “individuális” képi megfogalmazást igénylő feladatok elvégzése a workshopok keretében.

Szabadkézi rajz

A rajzolás megfejthető titkai: megfigyelés, tanulmányozás és sok-sok gyakorlás. A látszat, az illúzió és a lényeg megragadása… A szabadkézi rajz oktatása során végigcsináljuk a klasszikus rajziskolát: kockológia, kroki („sebtében készített művészeti célú vázlat“ emberről, állatról), természeti forma elemzése, belső tér rajza, külső tér rajza, gipszfej, koponyarajz, csontváz rajz, portré élő modell után, akt, akt-kroki.

Az eszközök: grafit, szén, tus, akvarell, tempera, akril – és bármi más, ami nyomot hagy a papíron…

 Grafika, tipográfia

A tipográfia a szöveges közlés megformálásával, kép és szöveg együttes elrendezésével foglalkozik. A feliratok megtervezése tipográfiai ismereteket kíván akár könyvben, akár animációs film mozgóképi elemeként jelenik meg.

Az órák alatt megismerkedünk a nyomtatott betűtípusokkal, a felirattervezéssel és a betűstílusok helyes használatával. Felhasználjuk a tipográfia legalapvetőbb képi elemeit: betűket, vonalakat, grafikai elemeket és fotókat.

A gyakorlati órákon a Photoshop és Illustrator és Indesign programokban dolgozunk.

Művészettörténet

A hagyományos – kronológikus – művészettörténeti oktatás mellett a különböző művészeti stílusokkal kreatív feladatokon keresztül lépünk kapcsolatba. Ezek a kreatív feladatok közvetlenül beilleszthetők a gyakorlati munkákba; egyfelől segítve azokat, másfelől lehetővé téve a szakismeretek gyakorlati alkalmazását.

A művészettörténet oktatás kiemelt célja, hogy a növendékek a kortárs művészetről is képet kapjanak, illetve rálássanak a kortárs művészeti diskurzusokra. A trimeszterek során figyelemmel kísérjük az aktuális kiállításokat, a múzeumi művészettörténet órákhoz alkotó feladatokat kapcsolunk.

 Ábrázoló geometria

Az ábrázoló geometria fő feladata a térbeli alakzatokat síkrajzokkal szemléltetni, ábrázolni. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető geometriai fogalmakkal és szerkesztési eljárásokkal, fejlessze térlátásukat. A tantárgy keretein belül megismerkednek a perspektivikus és az axonometrikus ábrázolással valamint a Monge-féle ábrázolással is. Növendékeink megtanulnak nézetekből térhatású ábrát létrehozni, árnyékot szerkeszteni és metszeteket készíteni, mely ismereteiket a szakmai feladatok során a gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatják.

 Kreatív tervezés-portfólió készítés, web szerkesztés

A tantárgy keretében olyan alapismeretek elsajátítása a cél, amellyel tudásukat és megszerzendő szakmájukat tudják a jövőben megfelelően prezentálni.
Megismerkedhetnek különböző korszerű offline és online prezentációs eszközök fajtáival, működésével. Készítenek többféle portfóliót, összehasonlíthatják az egyes fajták előnyeit-hátrányait, elsajátíthatják ezek gyakorlati használatát.

  Jogi és vállalkozási ismeretek

A művészeti területeken akár alkalmazottként, akár vállalkozóként alkotó szakemberek számára egyaránt fontos például a szerzői jog szabályainak ismerete, egy vállalkozás beindítását megelőző üzleti tervezés, de tisztában kell lenniük az üzleti élet alapvető pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályaival, adminisztrációs előírásaival is. Ezért a képzés során a hallgatók tanulnak a jogi alapfogalmakról, a jog különböző ágairól, a szerződéskötéshez kapcsolódó szabályokról, előírásokról, megismerkednek a vállalkozások létrehozásának, működtetésének gyakorlati feladataival, a különböző vállalkozási formák jellemzőivel, előnyeivel, hátrányaival, a piackutatás, marketing, vállalkozásfinanszírozás alapjaival, tekintettel a bennünket körülvevő gazdasági, jogi környezetre.