Blog

Jelentkezés és felvételi emelt szintű OKJ szakképesítéseinkre

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium legközelebb 2018. szeptemberében indítja el a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára államilag elismert és finanszírozott,  emelt szintű, OKJ (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesítést nyújtó, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos szakképzéseit az alábbi szakokon:

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)

Művészeti és médiafotográfus (54 211 10)

Kerámiaműves (54 211 05)

Tekintettel eszközparkunkra, továbbá a Kormány 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelete a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésére, szakonként 10 fős osztályokat indítunk.

(Pest megyében a 2018/19 tanévben a kormányrendelet alapján az államilag támogatott keretszámok a fenti szakok tekintetében az alábbiak: animáció szakon összesen 10 fő, művészeti- és médiafotográfus szakon 10 fő, kerámiaműves szakon 26 fő, melyekből az Érdi Tankerületi Központ működtetésében és fenntartásában álló iskolánk 10-10-10 fős keretszámot kapott, így Pest megyében egyedül iskolánkban indul államilag támogatott mozgókép- és animációkészítő valamint művészeti- és médiafotográfus OKJ szakképzés.)

Jelentkezési lap a művészeti és médiafotográfus OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_fotó

Jelentkezési lap a mozgókép- és animációkészítő OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_animáció

Jelentkezési lap a kerámiaműves OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_kerámia

 

Mozgókép és animációkészítő szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. augusztus 27. hétfő 12 óra. A kétnapos felvételi időpontja: 2018. 08. 29.- 08. 30.

Művészeti- és médiafotográfus szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. augusztus 27. hétfő 12 óra. A felvételi időpontja: 2018. 08. 31.

Kerámiaműves szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2018. augusztus 27. hétfő 12 óra. A felvételi időpontja: 2018. 08. 31. Előfelvételi lehetőség 2018. június 25. és július 1. között TOGETHER 4.0 szimpózium alatt! 

Minden jelentkezőt megkeresünk augusztus 28-án 12 óráig e-mailben egy felvételi emlékeztető levéllel (aki 08. 28-n kedden nem kap 12 óráig e-mailt, telefonon érdeklődjön a (30) 851-0488 telefonszámon).

Figyelembe véve a hatályos állami rendelkezéseket, szakképzéseinkre az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni:

• korát tekintve a jelentkező legfeljebb 2018-ban töltheti be 24. életévét(26 év a felső korhatár az alábbi esetekben: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt”)

• Mivel iskolánkban jelenleg nem folyik felnőttoktatás, további feltétel, hogy a jelentkezőnek ne legyen még semmilyen OKJ szakképzettsége.

(Ugyan a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről kimondja, hogy az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára, de a törvény 34/A § (4) bekezdése szerint: “A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”)

A képzések nappali tagozaton, iskolai rendszerben, heti 35 tanórában folynak, mindhárom szak esetében a 2016. szeptember 1-től érvényes új kerettantervek szerint (a kerettantervek megtekinthetők a www.nive.hu oldalon:

A gyakorlati képzés aránya a kerettantervi előírások szerint a fotográfus és kerámiaműves szakon 70%, mozgókép- és animációkészítő szakon 60%. Felhívjuk a jelentkezők szíves figyelmét, hogy mindkét képzés igényli az iskolában való egész napos jelenlétet, ugyanis

“Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 százalékát, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.” (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 39. § (3) bekezdés)

A tanulók jogosultak a különböző, a tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre (családi pótlék, diákigazolvány, árvaellátás).

Igény esetén budapesti középiskolai kollégiumi elhelyezés keresésében segítséget nyújtunk.

Iskolánk a fővárosból könnyen megközelíthető. A 240 jelzésű BKV busz 20 perc alatt ér ki Budaörsre a gimnázium elé (Gimnázium megálló) a Móricz Zsigmond körtérről, a 140A és 88-as jelzésű buszok pedig a Kelenföldi pályaudvarról, azaz a 4-es metró végállomásától indulnak, és szintén 15-20 perc alatt érnek ki az iskola elé,  de Budaörsre jönnek a 40E és 188E buszjáratok is.

A képzésre jelentkezőknek a jelentkezési határidőig az alábbiakat kell eljuttatni az iskola címére:

– jelentkezési lapot,

– 1 db fényképet/igazolványképet a jelentkezőről,

– az érettségi bizonyítvány másolatát.
(Az idén érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát csak annak megszerzése után kell – pótlólag – megküldeni.)

A dokumentumokat személyesen (1.)postai úton (2.), emailben (3.) online jelentkezéssel (4.) kell eljuttatni:

(1.) Személyesen az iskola  titkárságán, munkanapokon 9 és 15 óra között, 2018. július 1-től augusztus 20-ig előreláthatólag csak szerdánként 9 és 13 óra között!

(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:

Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium

2040, Budaörs, Szabadság  út 162.

(A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

(3.) E-mailben az aka@illyesakademia.eu (vagy illyesakademia@gmail.com) email címre kell eljuttatni a jelentkezést.
Figyelem: a jelentkezés ebben az esetben csak a megerősítő elektronikus válaszlevéllel válik érvényessé! A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell az igazolványképet/fényképet (minimum 800×800 pixel maximum 2500×2500 pixel felbontásban, jpg vagy png formátumban) továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Kérjük, hogy amennyiben technikai okok miatt nem kapna visszajelzést a jelentkezésről e-mailben, akkor ismételten keressen minket!

(4.) Az online jelentkezés hivatkozási linkje itt megtalálható.  Az online jelentkezési lap kitöltése után postai úton el kell küldeni az igazolványképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Cím: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium, 2040, Budaörs, Szabadság  út 162. (A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

 

A Felvételik részletei:

 1. Kerámiaműves szak felvételi

Időpont: 2018. augusztus 31. 11 óra

Helyszín: Budaörs, Köztér 18. (Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)

A kerámiaműves szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.

Kérlek, hozz magaddal rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkáidat (a portfóliódat), melyeket szeretnél bemutatni!

 1. Művészeti és médiafotográfus szak felvételi

Időpont: 2018. augusztus 31. 11 óra

Helyszín: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 11-kor az iskola épületében a könyvtár előtt.

A művészeti és médiafotográfus szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezők a felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig készült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák, egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképét is.

 1. Mozgókép- és animációkészítő szak felvételi

Időpont: a két napos felvételit 2018. augusztus 29-én-án és augusztus 30-án tartjuk.

Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és111/2 termek.

Augusztus 29-én 10 órától 15 óráig gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldani és egy műveltségi tesztet kell kitölteni minden jelentkezőnek. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is hozzatok magatokkal!

Augusztus 30-án 9 órától kerül sor a felvételi második részére, a felvételi beszélgetésre és az eddigi szakmai portfólió bemutatására. Hozzátok el rajzaitokat, mozgóképes munkáitokat, amennyiben vannak! Digitális munkák bemutatására is biztosítunk lehetőséget, ebben az esetben a munkákat USB-s pendrive-on vagy CD-n, DVD-n kérjük elhozni. Figyelem: a felvételiztető szaktanárok nem elsősorban a rajzok és más szakmai munkák tökéletességét tesztelik, nem kész „művek” bemutatását várják egy szakmai képzést bevezető felvételin. Ezért ne csupán azokat a munkákat hozzátok el, amelyeket ti jónak tartotok, de hozzátok el kis vázlat- firkarajzaitokat is, megvalósult vagy csak tervekben létező ötleteiteket is!

A mozgókép- és animációkészítő szakon a várható háromszoros túljelentkezés miatt a felvételire javasoljuk a felkészülést. 

 • Felhívjuk a figyelmet a Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér  felvételi előkészítő lehetőségére.
 • Továbbá ajánljuk a szakképzésünk által, kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat keretében diákjaink részére szervezett évi nyári rajzi alkotótábort, mert minden érdeklődő számára nyílt, az azon való való részvétel során konzultációs lehetőséget biztosítunk jelentkezőink részére.(Ideje, helyszíne: várhatóan július első fele Gombolyag, részletekről érdeklődni lehet Spányik József rajz- és művészettörténet szaktanártól: spanyikj@babter.hu)

Az animációs szakképzés elérhetősége: E-mailben az animacio@illyesakademia.org

A kerámiaműves szakra jelentkezőknek ajánljuk a 2018. június 25. és július 1. között TOGETHER 4.0 címmel megrendezésre kerülő kerámia szimpóziumot, a KözTér18-ban meghívott kerámikus művészek részvételével. Az esemény minden érdeklődő számára szabadon látogatható. A szimpóziumon való részvétel a kerámiaműves szak tekintetében előfelvételi vizsgára is lehetőséget biztosít!

Mindhárom szak esetében szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkba:

 • szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzések tárgyi feltételeit, helyszíneit.
 • Fotográfus szakon az iskola fotó műtermében megrendezésre kerülő kipakolások nyilvánosak.
 • Június 6-án 9 órától elsőéves diákjaink mutatják be tantárgyanként a tanév 2. féléve során készített alkotásaikat,
 • végzős fotós diákjaink pedig június 7-én 9 órától legfeljebb 15 percben prezentálják az elmúlt két tanév során készített legsikerültebb munkáikból összeállított, a júniusi szakmai vizsgájukon bemutatásra kerülő portfóliójukat.
 • Az animáció szakon is nyilvánosak a kipakolások (helyszín: Babtér – Budaörs, Templom tér 12.):
 • június 6. szerda 9 órától elsőéves tanítványaink bemutatják a tanév 2. félévében elkészített munkáikat,
 • június 7. péntek 9 órától pedig végzős diákjaink a 2 tanév során készített munkáikból összeállított portfóliójukat és a szakmai vizsgájukra készített vizsgafilmjüket.

Az elmúlt években a képzés megfelelő színvonalának biztosításához jelentős anyagi támogatást nyújtott az Illyéses Diákokért Alapítvány, ezért növendékeinktől örömmel fogadunk méltányos alapítványi hozzájárulást, hogy a jövőben is számíthassunk az Alapítvány támogatására. (Illyéses Diákokért Alapítvány adószáma: 18620191-1-31, számlaszáma: 11742173-20172578)

Felvételivel kapcsolatos további információk, felmerülő kérdések tekintetében az alábbi elérhetőségeket javasoljuk:
email: aka@illyesakademia.eu

Az iskola központi telefonszáma: 06 (23) 420 539, érdeklődni Zsolnainé Harczi Ildikó OKJ szakképzés vezetőnél.

 

Comments are closed.