A Fotó szak tantárgyai

Alkalmazott fényképészet

A fotózás a tárgy, a világítás és a fotográfus tökéletes egységén alapszik. A tárgy természetesen lehet élő személy vagy személyek akikkel optimális kontaktust kell teremteni, hogy a világítási folyamatban partnerként viselkedhessenek, segítségük elengedhetetlen a tökéletes kép előkészítéséhez. Eztán jön a fotográfus aki ezeket az apró trükköket ismeri és az egész folyamatot koordinálja. A tevékenység bármely pillanatában elkövetett kontrollálatlan momentum esetlegessé teszi a végeredmény a FOTÓ elkészültét. Természetesen az élettelen tárgyak fotózása viszonylag egyszerűbb, műtermi világításuk megoldható. A természet vagy épített környezetről felvételt készíteni a legnehezebb, mivel ezen tárgyak általában nem mozdíthatók, itt a megfelelő világítási (esetleg napállási) időpont kiválasztása a lényeges.

A fotó szépségeit csak az tudja igazán értékelni aki a fotózás elméleti és gyakorlati alapjait is ismeri. Ahhoz hogy egy kép hibáit és szépségét megértsük tudnunk kell hogy a fotó hogyan készült. Meg kell tudnunk állapítani a szerző magyarázata nélkül is a mesterséges világítás hibáit, előnyeit, a természetes fény adta lehetőségek kihasználását vagy éppen semmibe vételét. Ez a két éves fotó gyakorlati oktatás lényege.

Klotz Miklós

 

Filmlaboráns ismeretek

Az analóg fekete-fehér fotó elkészítésének folyamatát sajátítjuk el a „filmlaboráns ismeretek” óra során.

Ansel Adams szerint egy film negatívkockája a szíve, a nagyítás pedig a szubjektív előadásmódja a kész képnek.

Képi információink rögzítéséhez szükségünk van egy helyesen exponált és előhívott filmre. Ezeket  a részleteket nagyítjuk a fotópapírra és tőlünk függ, hogy ez mennyire lesz eredményes. Előszőr is meg kell tanulnunk helyesen exponálni a filmet, amit éppen használni akarunk.  E nélkülözhetetlen alap után fokozatosan, lépésről lépésre jutunk el a kiállítható minőségű nagyításhoz. Közben megismerünk néhány archaikus eljárást, melyek ma újra reneszánszukat élik a fotóművészek körében.

Klotz Miklós

 

Képrögzítés, utómunkák

A műtermi felvételkészítés, alkalmazott fotográfia, lakossági fotószolgáltatás, eseményrögzítés, riportfotózás és a többi alapjainak ismertetése.

A szakma gyakorlati fogásainak bemutatása előadásokban és közös gyakorlatban, illetve “házi feladatként“ elvégzett munkák közös elemzése révén.

A hagyományos és digitális technika megismertetése, a hardverek és szoftverek használata (fotófelszerelések: lámpák, kiegészítők, fényképező gépek) az egyes feladatok által megkívánt részletességgel.

Sok-sok fotó kiértékelése és a mai fotós szolgáltatási területek ismertetése.

Az egyéni látásmód fejlesztése érdekében személyekre szabott, “individuális” képi megfogalmazást igénylő feladatok elvégzése a workshopok keretében.

Bartók István

 

Helyszíni kereskedelmi gyakorlat és értékesítési stratégiák

A fotózás művészet, ez kétségtelen. Az üzleti életben azonban a marketingtevékenység is rendkívül fontos. A hirdetések megtervezése, időzítése és azok elhelyezése létfontosságú!

A változások, kulcsszavak szerepe a hirdetésekben naponta mást és mást kíván, függ az üzleti élet többi szereplőjétől, ki, mit és hogyan reklámoz és azokat milyen fórumokon helyezi el….

A tanulmányi év alatt lesz alkalmunk kísérletezni, szívesen meghallgatjuk növendékeink ötleteit is, hiszen Ők a nagybetűs VÁSÁRLÓ szemével is nézik ezeket a hirdetéseket.

Szívesen bevonjuk hallgatóinkat az éves marketingstratégia kialakításába is. Három Sony Centert irányítok, mindháromhoz részben egyező, de részben különböző szempontok szerint működik. Két Centerünk egy-egy bevásárlóközpontban működik, a harmadik viszont úgynevezett körúti bolt. Mindhárom üzlet más és más vevőközönséget vonz. Az Ő gondolataikat kell kitalálnunk a jó értékesítési stratégiánk megtervezéséhez.

Prinner Imre

 

Szabadkézi rajz

A rajzolás megfejthető titkai: megfigyelés, tanulmányozás és sok-sok gyakorlás. A látszat, az illúzió és a lényeg megragadása… A szabadkézi rajz oktatása során végigcsináljuk a klasszikus rajziskolát: kockológia, kroki („sebtében készített művészeti célú vázlat“ emberről, állatról), természeti forma elemzése, belső tér rajza, külső tér rajza, gipszfej, koponyarajz, csontváz rajz, portré élő modell után, akt, akt-kroki.
Az eszközök: grafit, szén, tus, akvarell, tempera, akril – és bármi más, ami nyomot hagy a papíron…

Szűcs Edina

 

Művészettörténet

A hagyományos – kronológikus – művészettörténeti oktatás mellett a különböző művészeti stílusokkal kreatív feladatokon keresztül lépünk kapcsolatba. Ezek a kreatív feladatok közvetlenül beilleszthetők a gyakorlati munkákba; egyfelől segítve azokat, másfelől lehetővé téve a szakismeretek gyakorlati alkalmazását.

A művészettörténet oktatás kiemelt célja, hogy a növendékek a kortárs művészetről is képet kapjanak, illetve rálássanak a kortárs művészeti diskurzusokra. A trimeszterek során figyelemmel kísérjük az aktuális kiállításokat, a múzeumi művészettörténet órákhoz alkotó feladatokat kapcsolunk.

Szűcs Edina

 

Ábrázoló geometria

Az ábrázoló geometria fő feladata a térbeli alakzatokat síkrajzokkal szemléltetni, ábrázolni. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse az alapvető geometriai fogalmakkal és szerkesztési eljárásokkal, fejlessze térlátásukat. A tantárgy keretein belül megismerkednek a perspektivikus és az axonometrikus ábrázolással valamint a Monge-féle ábrázolással is. Növendékeink megtanulnak nézetekből térhatású ábrát létrehozni, árnyékot szerkeszteni és metszeteket készíteni, mely ismereteiket a szakmai feladatok során a gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatják.

Károlyi Ildikó

 

Informatikai alapismeretek

Az informatika tantárgy keretében olyan alapismeretek elsajátítása a cél, amelyek nem kizárólag az irodai számítógépes munka során elvárható minőségi használatot alapozzák meg, hanem a mindannapi számítógépes kommunikációt is biztos alapokra helyezik. Az alapvető hardware- és software ismeretek – különös tekintettel a különféle operációs rendszerekre – ma már elengedhetetlenek. A művészeti szakképzésben résztvevő növendékek számára nélkülözhetetlen a szövegszerkesztő- (például a motivációs levelek, bemutatkozások, szinopszisok, forgatókönyvek elkészítéséhez) a táblázatkezelő- (költségvetések, gyártási tervek) illetve a prezentációs programok készség szintű alkalmazása.Mindezek hatékony elsajátítása érdekében kreatív feladatok alkalmazásával igyekszünk a szakon tanuló diákok motivációját növelni.

Bíró Katalin

 

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

A művészeti területeken alkotó és az üzleti életben dolgozó szakemberek számára egyaránt különösen fontos a szerzői jog szabályainak ismerete, egy vállakozás beindítását megelőző üzleti tervezés, de tisztában kell lenniük az üzleti élet alapvető protokoll, pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályaival, adminisztrációs előírásaival is. Ezért a képzés során a hallgatók tanulnak a jogi alapfogalmakról, a jog különböző ágairól, a szerződéskötéshez kapcsolódó szabályokról, előírásokról, megismerkednek a vállalkozások létrehozásának gyakorlati feladataival, a különböző vállalkozási formák jellemzőivel, előnyeivel, hátrányaival a piackutatás és marketing alapjairól.

Zsolnainé Harczi Ildikó