Blog

Jelentkezés és felvételi emelt szintű OKJ szakképesítéseinkre

Jelentkezés és felvételi emelt szintű, művészeti OKJ szakképzéseinkre

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium legközelebb 2017. szeptemberében indítja el a művészeti szakmák iránt érdeklődő, érettségizett fiatalok számára államilag elismert és finanszírozott, emelt szintű, OKJ (Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesítést nyújtó, iskolai rendszerű, kétéves, nappali tagozatos szakképzéseit az alábbi szakokon: 

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54 810 01)

Kerámiaműves (54 211 05)

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)

 

Tekintettel eszközparkunkra, továbbá a Kormány 317/2016. (X. 25.) Korm. rendeletére a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésre, szakonként 8-10 fős osztályokat indítunk.

Jelentkezési lap a fotográfus és fotótermék-kereskedő OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_fotó

Jelentkezési lap a mozgókép- és animációkészítő OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_animáció

Jelentkezési lap a kerámiaműves OKJ képzésre:  Jelentkezési_lap_kerámia

 

Fotográfus és fotótermék-kereskedő szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2017. augusztus 29. kedd 12 óra

A felvételi időpontja: 2017. 09. 01.

 

Mozgókép és animációkészítő szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2017. augusztus 29. kedd 12 óra

A kétnapos felvételi időpontja: 2017. 08. 30.- 08. 31.

 

Kerámiaműves szak esetében a kitöltött jelentkezési lap beérkezési határideje: 2017. augusztus 29. kedd 12 óra

A felvételi időpontja: 2017. 09. 01.

Figyelembe véve a hatályos állami rendelkezéseket, szakképzéseinkre az alábbi kritériumoknak megfelelő jelentkezők jelentkezését tudjuk befogadni:

– Korát tekintve a jelentkező legfeljebb 2017-ban töltheti be 24. életévét (26 év a felső korhatár az alábbi esetekben: „Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt”)

– Mivel iskolánkban jelenleg nem folyik felnőttoktatás, további feltétel, hogy a jelentkezőnek ne legyen még semmilyen OKJ szakképzettsége.

(Ugyan a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről kimondja, hogy az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára, de a törvény 34/A § (4) bekezdése szerint: “A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”)

 

A képzések nappali tagozaton, iskolai rendszerben, heti 35 tanórában folynak, mindhárom szak esetében a 2016. szeptember 1-től érvényes új kerettantervek szerint (a kerettantervek megtekinthetőek a www.nive.hu oldalon).

A gyakorlati képzés aránya a kerettantervi előírások szerint fotográfus és kerámiaműves szakon 70%, mozgókép- és animációkészítő szakon 60%. Felhívjuk a jelentkezők szíves figyelmét, hogy mindkét képzés igényli az iskolában való egész napos jelenlétet, ugyanis

„Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 százalékát, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.” (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 39. § (3) bekezdés)

A tanulók jogosultak a különböző, a tanulói jogviszonyból származó kedvezményekre (családi pótlék, diákigazolvány, árvaellátás).

Igény esetén budapesti középiskolai kollégiumi elhelyezés keresésében segítséget nyújtunk.

Iskolánk a fővárosból könnyen megközelíthető. A 240 jelzésű BKV busz 20 perc alatt ér ki Budaörsre a gimnázium elé a Móricz Zsigmond körtérről, a 140A és 88-as jelzésű buszok pedig a Kelenföldi pályaudvarról, azaz a 4-es metró végállomásától indulnak, és szintén 15-20 perc alatt érnek ki az iskola elé,  de Budaörsre jönnek a 40E és 188E buszjáratok is.

A képzésre jelentkezőknek a jelentkezési határidőig az alábbiakat kell eljuttatni az iskola címére:

– jelentkezési lapot,

– 1 db igazolványképet,

– az érettségi bizonyítvány másolatát.
(Az idén érettségizőknek az érettségi bizonyítvány másolatát csak annak megszerzése után kell – pótlólag – megküldeni.)

A dokumentumokat személyesen (1.)postai úton (2.), emailben (3.) online jelentkezéssel (4.) kell eljuttatni:

(1.) Személyesen az iskola titkárságán, munkanapokon 9 és 15 óra között, 2017. július 1-től augusztus 28-ig pedig az alábbi napokon: július 12, 26, augusztus 9, 23-án  8-16 óráig.

(2.) Postai úton az alábbi címre küldött tértivevényes levélben:

Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium

2040, Budaörs, Szabadság  út 162.

(A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

(3.) E-mailben az aka@illyesakademia.org email címre kell eljuttatni a jelentkezést.
Figyelem: a jelentkezés ebben az esetben csak a megerősítő elektronikus válaszlevéllel válik érvényessé! A kitöltött jelentkezési laphoz csatolni kell az igazolványképet (minimum 800×800 pixel maximum 2500×2500 pixel felbontásban, jpg vagy png formátumban) továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Kérjük, hogy amennyiben technikai okok miatt nem kapna visszajelzést a jelentkezésről e-mailben, akkor ismételten keressen minket! 

(4.) Az online jelentkezés hivatkozási linkje itt megtalálható.  Az online jelentkezési lap kitöltése után postai úton el kell küldeni az igazolványképet, továbbá az érettségi bizonyítvány másolatát. Cím: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium, 2040, Budaörs, Szabadság  út 162. (A borítékra még kérjük írja rá: OKJ felvételi)

A felvételik részletei:

 

  1. Fotográfus és fotótermék-kereskedő szak felvételi

Időpont: 2017. szeptember 1. 11 óra

Helyszín:  Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (Budaörs, Szabadság út 162.) fotó műterem – találkozás 3/4 11-kor az iskola könyvtára előtt.

A fotográfus és fotótermék-kereskedő szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezők a felvételi beszélgetés során bemutathatják eddig készült amatőr vagy szakmai munkáikat (ezek lehetnek fotók nyomtatott vagy valamilyen adathordozó segítségével megjeleníthető digitális formában, rajzok, grafikák vagy egyéb vizuális kreativitást tükröző munkák), de ezek hiánya nem jelent hátrányt a felvételi kérelem elbírálásában. A beszélgetés során meg szeretnénk ismerni a jelentkező életpálya tervét, jövőképét is.

 

  1. Kerámiaműves szak felvételi

Időpont: 2016. szeptember 1. 11 óra

Helyszín: Budaörs, Köztér 18. (Budaörs, Templom tér buszmegállónál kell leszállni)

A kerámiaműves szakra maximum 10 főt tudunk felvenni. A jelentkezőknek a felvételi során kreatív tervezési feladatot kell megoldaniuk, szabadon választott eszközökkel. Feladatmegoldásra rendelkezésre álló idő 4 óra, ami után személyes beszélgetésre kerül sor.

Kérlek, hozz magaddal rajzpapírt, rajzeszközöket és azokat az akár rajzi/festészeti/ plasztikai munkáidat (a portfóliódat), melyeket szeretnél bemutatni!

 

  1. Mozgókép- és animációkészítő szak felvételi

Időpont: a két napos felvételit 2016. augusztus 30-án és augusztus 31-én tartjuk.

Helyszín: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (Budaörs, Szabadság út 162.) animációs szaktantermei, a 111/1 és111/2 termek.

Augusztus 30-án 10 órától 15 óráig gyakorlati feladatot (storyboard, figuraterv, látványterv) kell megoldani és egy műveltségi tesztet kell kitölteni minden jelentkezőnek. Rajz-, festészeti eszközöket, papírt, ollót, papírragasztót, A2-es vagy A3-as rajztáblát, kollázs készítéshez alkalmas újságokat, magazinokat is hozzatok magatokkal!

Augusztus 31-én 10 órától kerül sor a felvételi második részére, a beszélgetésre és az eddigi szakmai portfólió bemutatására. Hozzátok el rajzaitokat, mozgóképes munkáitokat, amennyiben vannak! Digitális munkák bemutatására is biztosítunk lehetőséget, ebben az esetben a munkákat USB-s pendrive-on vagy CD-n, DVD-n kérjük elhozni. Figyelem: a felvételiztető szaktanárok nem elsősorban a rajzok és más szakmai munkák tökéletességét tesztelik, nem kész „művek” bemutatását várják egy szakmai képzést bevezető felvételin. Ezért ne csupán azokat a munkákat hozzátok el, amelyeket ti jónak tartotok, de hozzátok el kis vázlat- firkarajzaitokat is, megvalósult vagy csak tervekben létező ötleteiteket is!

A mozgókép- és animációkészítő szakra is maximum 10 főt tudunk felvenni. A várható háromszoros túljelentkezés miatt a felvételire javasoljuk a felkészülést. 

  • Felhívjuk a figyelmet a Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér  felvételi előkészítő lehetőségére.
  • Továbbá ajánljuk a szakképzésünk által, kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat keretében diákjaink részére szervezett évi nyári rajzi alkotótábort, mert minden érdeklődő számára nyílt, az azon való való részvétel során konzultációs lehetőséget biztosítunk jelentkezőink részére. (Ideje, helyszíne: július 9-től 15-ig Gombolyag, részletekről érdeklődni lehet Spányik József rajz- és művészettörténet szaktanártól: spanyikj@gmail.com)

Az animációs szakképzés elérhetősége: emailben az animacio@illyesakademia.org

 

Mindhárom szak esetében szeretettel várjuk az érdeklődőket iskolánkban:

  • Szívesen bemutatjuk iskolánkat, a képzések tárgyi feltételeit, helyszíneit.
  • Az Animáció szakon nyilvánosak a kipakolások, melyeken elsőéves tanítványaink bemutatják a tanév 2. félévében elkészített munkáikat, végzős diákjaink pedig a 2 tanév során készített munkáikból összeállított portfóliót és a szakmai vizsgájukra készített vizsgafilmjüket. Helyszín: Babtér – Budaörs, Templom tér 12.) I. évfolyam: június 7-én, szerdán 9 órától, II. évfolyam: június 9-én, pénteken 9 órától. Facebook eseménye itt.
  • Fotográfus szakon az iskola fotó műtermében megrendezésre kerülő kipakolások szintén nyilvánosak.  Június 6-án 13 órától elsőéves diákjaink mutatják be tantárgyanként a tanév 2. féléve során készített alkotásaikat, végzős fotós diákjaink pedig június 13-án 9 órától egyénenként 15 percben prezentálják az elmúlt két tanév során készített legsikerültebb munkáikból összeállított, a júniusi szakmai vizsgájukon bemutatásra kerülő portfóliójukat.

 

Továbbá nyáron várjuk az érdeklődőket

  • július 9-15 között Gombolyagon az animáció szakosok 2017. évi nyári rajzi alkotótáborába valamint
  • június 26 – július 2. között TOGETHER 3.0 címmel kerámia szimpóziumra kerül sor a KözTér18-ban meghívott kerámikus művészek részvételével. Az esemény minden érdeklődő számára szabadon látogatható. A szimpóziumon való részvétel a kerámiaműves szak tekintetében előfelvételi vizsgára is lehetőséget biztosít!

 

Az elmúlt években a képzés megfelelő színvonalának biztosításához jelentős anyagi támogatást nyújtott az Illyéses Diákokért Alapítvány, ezért növendékeinktől örömmel fogadunk méltányos alapítványi hozzájárulást, hogy a jövőben is számíthassunk az Alapítvány támogatására. (Illyéses Diákokért Alapítvány adószáma: 18620191-1-31, számlaszáma: 11742173-20172578)

 

Felvételivel kapcsolatos további információk, felmerülő kérdések tekintetében az alábbi elérhetőségeket javasoljuk:
email: aka@illyesakademia.org

Központi telefon: 06 (23) 420 608 valamint (20) 399-2154 Zsolnainé Harczi Ildikó szakképzésvezetőnél

Comments are closed.